martes, 15 de septiembre de 2015

borsa d'agents interins de la Policia Local. Ajuntament de la Palma de Cervelló (Barcelona)

En el Butlletí Oficial de la Província de data 7 de setembre de 2015 es publiquen íntegrament les Bases específiques que regiran el procés de selecció per a la creació d’una borsa d’agents interins de la policia local per cobrir temporalment les possibles vacants i substitucions que es puguin produir durant la seva vigència. Aquestes bases es van aprovar per Decret d’alcaldia núm. 448/2015, de data 27 d’agost de 2015. Amb aquesta publicació es dóna publicitat de les bases i de la seva convocatòria, i s’inicïa el termini de presentació de sol·licituds.  www.lapalmadecervello.cat/  Carrer Sant Cristòfol s/n, 08756 La Palma de Cervelló, Barcelona Telèfon:936 72 02 02

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia