miércoles, 23 de septiembre de 2015

Borsa de treball d'auxiliar d'educador/a d'escola bressol (C2). Ajuntament de Sant Just Desvern

Per resolució de l’Alcaldia de data 27 d’agost de 2015, s’ha aprovat la convocatòria pública, mitjançant concurs oposició lliure, per a la formació d’una llista d’espera per a la cobertura amb caràcter temporal de llocs de treball de la categoria professional d'auxiliar d'educador/a escola bressol, subgrup C2, de la plantilla de personal funcionari de la corporació en règim de dedicació completa o parcial.
Les bases aprovades poden consultar-se al tauler d’edictes electrònic de la Corporació, localitzable a la pàgina web de l’Ajuntament www.santjust.cat, apartat “santjustonline”, subapartats “oferta pública d’ocupació”.
El termini de presentació d’instàncies és de 15 dies naturals, a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 22 de setembre al 6 d'octubre de 2015, a.i.}  o al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia