lunes, 28 de septiembre de 2015

26 de novembre de 2015: convocatòria d’eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana

Primer. Convocatòria. El dia 26 de novembre de 2015 es realitzaran eleccions dels membres dels consells escolars que es constituïsquen per primera vegada, així com les eleccions corresponents a les renovacions parcials dels consells escolars dels centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, i en aquells en els consells escolars dels quals existisquen vacants que corresponguen a la totalitat de llocs d’algun sector, que figuren en el preàmbul de la present resolució

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia