martes, 15 de septiembre de 2015

6 administratius, 1 auxiliar administratiu, 2 subalterns, 1 treballador/a social, en torn lliure, de l' Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

Mitjançant Decret de la Regidoria de Recursos Humans de data 2 de setembre de 2015, es resol aprovar les bases específiques per a la cobertura de les places següents, incloses en l’Oferta pública d’ocupació de l’exercici 2015.
Règim funcionarial
- 6 administratius, en torn lliure, mitjançant oposició.
- 1 auxiliar administratiu, en torn lliure, mitjançant oposició.
-- 2 subalterns, en torn lliure, mitjançant concurs-oposició.
- 1 treballador/a social, en torn lliure, mitjançant concurs-oposició.
El contingut íntegre de les esmentades bases es pot consultar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 14 de setembre de 2015.
El període de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.{del 16 de setembre al 5 d'octubre de 2015, a.i.}  - www.sant-adria.net/  - Plaça de la Vila, 12, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona  - 933 81 20 04

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia