martes, 1 de diciembre de 2015

1 plaça d'auxiliar de ràdio. Ajuntament de Bellvei (Tarragona)

Per la Resolució de Junta de Govern Local de 8 d’octubre de 2015, es van aprovar les bases i la convocatòria per a cobrir una plaça d’auxiliar de Ràdio Municipal en règim laboral temporal a temps parcial, mitjançant concurs.
En data 24 de novembre de 2015 es publica al BOPT nº 272 el text integra de bases generals reguladores de la convocatòria.
El que es fa públic per a general coneixement.  bellveidelpenedes.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia