martes, 1 de diciembre de 2015

1 plaça d’educador/a social (A2) - concurs de mèrits - Ajuntament de Castell-Platja d'Aro (Girona)

De conformitat amb el que disposa l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i per acord de la Junta de Govern Local, de data 29 d’octubre de 2015, es van aprovar les bases i la convocatòria del concurs de mèrits per a la provisió d’una plaça d’educador/a social, grup de classificació A2, personal laboral interí.
La convocatòria d’aquest procés selectiu, conjuntament amb les bases aprovades, s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 19 de novembre de 2015.
El termini d’admissió de sol·licituds per participar en aquest procés selectiu convocat serà de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de l’últim anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{de l' 1 al 21* de desembre de 2015, a.i.}
http://ciutada.platjadaro.com/component/banners/clickNo hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia