domingo, 6 de septiembre de 2015

1 Tècnic/a en educació infantil en règim de personal laboral temporal a la llar d'infants. Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló (Barcelona)

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local que es va celebrar el dia 20 de juliol de 2015 es van aprovar les bases i la convocatòria per cobrir la plaça de tècnic/a en educació infantil en règim de personal laboral temporal adscrit/a a la llar d’infants municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló mitjançant el sistema de concurs oposició.
S’obre un termini de vint dies naturals d’informació, a comptar de l’endemà de la publicació del darrer anunci, per tal que tota persona interessada pugui consultar les bases i presentar les instàncies per poder participar-hi en les proves de selecció.{del 4 al 23 de setembre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia