domingo, 6 de septiembre de 2015

1 plaça d'auxiliar administratiu/iva. Ajuntament de Maçanet de la Selva ( Girona)

Es fa públic que en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 152, de data 7 d’agost de 2015, es publica la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs oposició d’una plaça d’auxiliar administratiu, vacant a la plantilla de personal laboral d’aquest ajuntament, juntament amb les bases per les que es regeix l’esmentada convocatòria.
Els successius anuncis que facin referència a l’esmentada convocatòria es publicaran en el BOP de Girona.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia