jueves, 3 de diciembre de 2015

borsa de professors de música de diferents especialitats. Patronat Escola de Música Municipal Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)

Patronat Escola de Música Municipal Sant Sadurní d'Anoia  ANUNCI sobre provisió d'una borsa de treball.
El Patronat Escola Municipal de Música de Sant Sadurní d’Anoia, mitjançant Resolució 60/2015 de data 11 de novembre de 2015, ha aprovat la convocatòria de selecció mitjançant el sistema de concurs d’una borsa de professors de música de diferents especialitats. Les bases corresponents van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 25 de novembre de 2015.
Les instàncies sol·licitant la participació a les proves selectives es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia o de la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de LRJPAC, dins el termini improrrogable de vint dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  www.santsadurni.cat/escolademusica
https://seuelectronica.santsadurni.cat/siac/Tablon_ver_doc.aspx?id=3122
1. Objecte de la convocatòria. La creació d'una borsa de treball permanent de professors/es de música, grup A1, per a l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní d'Anoia, als efectes de contractar personal laboral temporal a temps parcial o complert, depenent de les necessitats, per tal de realitzar substitucions interines o per cobrir places vacants quan escaigui, de les següents especialitats:
• Piano • Violí • Violí Suzuki • Violoncel • Guitarra • Guitarra elèctrica • Flauta travessera • Clarinet • Bateria • Baix elèctric • Saxo • Trompeta • Cant


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia