martes, 27 de octubre de 2015

1 auxiliar administratiu de turisme a temps parcial. Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)

Mitjançant Decret núm. 612/2015, de 19 d’octubre, s’ha resolt convocar el procés selectiu per proveir temporalment una plaça d’auxiliar administratiu a temps parcial adscrita al Departament de Turisme, les bases específiques reguladores de les quals es van aprovar per la Junta de Govern Local, en sessió de 8 d’octubre de 2015, i publicar les bases reguladores específiques al web municipal (https://seu.larapita.cat/ofertaPublicaCategoriaPublic/categories/Personal_temporal).
El termini per presentar sol·licituds començarà l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà als vint dies naturals següents.{del 27 d'octubre al 16* de noviembre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia