martes, 13 de octubre de 2015

1 enginyer superior, amb caràcter d’interinitat, de l’Ajuntament del Vendrell.

Ajuntament del Vendrell  ANUNCI sobre convocatòria de plaça.
Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 227, de data 1 d’octubre de 2015, hi apareixen publicades les bases reguladores de la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça d’enginyer superior, amb caràcter d’interinitat, de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament del Vendrell.
El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el DiariOficial de la Generalitat.{del 14 d'octubre al de novembre de 2015, a.i.}  elvendrell.net/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia