jueves, 29 de octubre de 2015

1 director de seguretat, cohesió i emergències socials (exp. SIDO2015001787). Ajuntament de Figueres (Girona)

Al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona número 202 de data 20 d’octubre de 2015, s’ha publicat la convocatòria del concurs de mèrits i les bases per a la provisió d’un lloc de director de seguretat, cohesió i emergències socials, en règim de personal directiu.
El termini de presentació d’instàncies per prendre part a les proves selectives serà de 20 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
{del 29 d'octubre al 17 de novembre de 2015, a.i.} 


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia