viernes, 30 de octubre de 2015

borses d'educadors/es i mestres d'escola bressol. Ajuntament de Premià de Mar (Barcelona )

De conformitat amb el que disposa els articles 10.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i la base 3a de les bases reguladores del procediment de selecció per raons d’urgència del personal funcionari interí i personal laboral temporal de l’Ajuntament de Premià de Mar, s’anuncia la convocatòria dels processos selectius per raons d’urgència amb la finalitat de constituir una bossa d’educadors/es i mestres d’escola bressol.
Les sol·licituds per a participar en els procediments selectius hauran de presentar-se en el termini de 7 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 31 d'Octubre al 6 de novembre de 2015, a.i.}
El contingut de les bases específiques es troba publicat al taulell d’anuncis i a la web municipal.
La resta de comunicacions relacionades amb el procés de selecció es faran al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la corporació.  www.premiademar.cat
 Plaça de l'Ajuntament, 1, 08330 Premià de Mar, Barcelona  -  937 41 74 00

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia