jueves, 22 de octubre de 2015

1 tècnic/a de cultura. Ajuntament de la Roca del Vallès (Barcelona)

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 16 d’octubre de 2015, es publiquen les bases reguladores del procés de selecció per substituir a un tècnic/a de cultural, amb règim interí i contracte laboral.
El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 23 d'octubre al 2* de noviembre de 2015, a.i.}  - www.laroca.cat     Carrer de Catalunya, 18-24, 08430 La Roca del Vallès, Barcelona - 938 42 20 16

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia