martes, 20 de octubre de 2015

1 plaça d’administratiu, amb caràcter d’interinitat, de l’Ajuntament del Sant Julià del Llor i Bonmatí. (Girona)

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí  ANUNCI sobre convocatòria d'una plaça de funcionari interí.
Al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 196, de data 9 d’octubre de 2015, hi apareixen publicades les bases reguladores de la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça d’administratiu, amb caràcter d’interinitat, de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament del Sant Julià del Llor i Bonmatí.
El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat.{del 21 d'octubre al 9 de noviembre de 2015, a.i.}  -  www.stjuliabonmati.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia