martes, 27 de octubre de 2015

1 Secretari/ària de Direcció per a la Direcció de Serveis de Seguretat, Convivència i Civisme. Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona )

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 13 d’octubre de 2015, es van publicar les bases que han de regir en la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, un lloc de treball de Secretari/ària de Direcció per a la Direcció de Serveis de Seguretat, Convivència i Civisme, nivell de complement de destinació 16, grup retributiu 6.
El termini de presentació d’instàncies serà de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).{del 28 d'octubre al 13 de noviembre de 2015, a.i.}
Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es faran públics al tauler d’ anuncis d’ aquest Ajuntament, situat al carrer Josep Prats, núm. 2 i a la web municipal.  www.l-h.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia