miércoles, 21 de octubre de 2015

borsa de treball d'Auxiliars Administratius. Ajuntament d'Ondara

Per acord de la Junta de Govern Local, del passat 1 d'Octubre, s'aproven les Bases de la convocatòria per a la constitució de borsa de treball per a cobrir llocs de treball d'Auxiliars Administratius de l'Ajuntament d'Ondara, per les vacances que es puguen produïr.
Les bases de la convocatòria estaran a disposició d els interessats en el Tauler d'Edictes de l'ajuntament, en Plaça del Convent núm. 2 i a la pàgina web: www.ondara.org → sede electronica- → treball públic o ondara.sedeelectronica.es → treball públic, així com al departament de Recursos Humans on consta l'expedient.
El termini de presentació d'instàncies per a participar serà de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació del present anunci en el BOP-[Alacant Nº 202 de 21/10/2015] {del 22 d'octubre al 2 de novembre de 2015, a.i.}.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia