lunes, 19 de octubre de 2015

1 plaça de Secretaria Intervenció amb caràcter interí, mitjançant concurs lliure. Ajuntament de Bot (Tarragona)

En el BOPT número 235 de data 10 d’octubre es publiquen íntegrament les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Bot.
Denominació de la plaça segons plantilla: secretari interventor
Règim jurídic: funcionarial
Caràcter: interí.
Escala: Funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
Subescala: Secretaria Intervenció
Grup de classificació: A1.
Sistema de selecció: concurs
Torn: lliure
El termini per presentar sol·licituds finalitza al cap de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el DOGC. {del 20 d'octubre al 9 de noviembre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia