viernes, 2 de octubre de 2015

1 auxiliar administratiu dins del Programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació (Ordre EMO/204/2015). Ajuntament de Castellar del Vallès (Barcelona)

L’alcalde, per resolució de 28 de setembre de 2015, ha aprovat la convocatòria i les bases específiques del procés selectiu de personal laboral temporal per ocupar llocs de treball d’auxiliar administratiu dins del Programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació (Ordre EMO/204/2015)
L’anunci d’aprovació de les bases específiques s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 29 de setembre de 2015. Les bases específiques de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web de l’ajuntament www.castellarvalles.cat
El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació en aquest procés selectiu és fins el dia 9 d’octubre de 2015
La publicitat de tots els actes posteriors del procediment es durà a terme a la pàgina web de l’ajuntament www.castellarvalles.cat
La qual cosa es fa pública de conformitat amb l’article 95.3 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia