jueves, 28 de enero de 2016

1 peó d'obres i manteniment, i 1 oficial de 1a d'obres i manteniment. Ajuntament de Callús ( Barcelona )

En el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 27 de gener de 2016 han estat publicades les Bases íntegres que han de regir la contractació de:
- Un peó d'obres i manteniment.
- Un oficial de 1a d'obres i manteniment.
El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anuncia al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,{del 29 de gener al 17 de febrer de 2016, a.i.} publicant-se els successius anuncis al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal  www.callus.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia