viernes, 15 de enero de 2016

1 Tècnic/a (A1) per fer tasques de dinamització del Pla Estratègic: Capacitats Diverses i promoció del pacte d'accessibilitat (Codi: DINAMITZA/15). - 1 Tècnic/a (A2) en Prevenció de Riscos Laborals (Codi: PRL/15). Ajuntament de Terrassa

En el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 11 de gener de 2016 i de data 12 de gener de 2016, han estat publicades les Bases íntegres, respectivament, que han de regir la contractació temporal i urgent de:
- Un/a Tècnic/a del grup A1 per fer tasques de dinamització del Pla Estratègic: Capacitats Diverses i promoció del pacte d'accessibilitat (Codi: DINAMITZA/15).
- Un/a Tècnic/a del grup A2 en Prevenció de Riscos Laborals (Codi: PRL/15).
El termini de presentació d'instàncies serà de DEU dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 16 al 27 de gener de 2016, a.i.}, publicant-se els successius anuncis al taulell electrònic d'anuncis de la Corporació (e-Tauler) i a la pàgina web municipal.  www.terrassa.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia