miércoles, 13 de enero de 2016

1 plaça d'administratiu, interí. Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí (Girona)

Al Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 8 de gener de 2016, hi apareixen publicades les bases i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça d'administratiu, amb caràcter d'interinitat per vacant, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament del Sant Julià del Llor i Bonmatí.
El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat. {del 13 de gener a l' 1 de febrer de 2016, a.i.}  www.stjuliabonmati.com     Plaça Don Manuel, s/n, 17164 Sant Julià del Llor i Bonmatí, Girona

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia