lunes, 25 de enero de 2016

borses de treball de: - Operari/a de manteniment - Informadors/es del Parc natural - Auxiliars administratius/ves - Administratius/ves - conserges . Ajuntament de Matadepera (Barcelona)

Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 20 de gener de 2016, s'han aprovar les bases específiques i la convocatòria que han de regir la creació i el funcionament de diferents borses de treball de personal laboral temporal i/o funcionari/a interí per cobrir les necessitats temporals en les categories següents:
- Operari/a de manteniment
- Informadors/es del Parc natural
- Auxiliars administratius/ves
- Administratius/ves
- conserges
El termini de presentació d'instàncies serà de deu dies naturals, comptats des de l'endemà de la data de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 26 de gener al 4 de febrer de 2016, a.i.}
Les bases específiques íntegres es publicaran al tauler electrònic de l'ajuntament i a la seu electrònica https://seu.matadepera.cat/.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia