miércoles, 13 de enero de 2016

2 places de professor/a de música - interinitat-. Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona)

Per Decret d'aquesta Alcaldia de data 23 de novembre de 2015 s'ha disposat aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de dues places de professor/a de música en règim de personal laboral interí de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, mitjançant concurs-oposició.
Les bases estan publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 21 de desembre de 2015 (CVE-Núm. de registre 022015026942).
Les instàncies es presentaran en el termini màxim de 20 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC. {del 14 de gener al 2 de febrer de 2016, a.i.}   www.santhipolitdevoltrega.cat     Plaça de la Vila, 1, 08512 Sant Hipòlit de Voltregà, Barcelona

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia