martes, 19 de enero de 2016

1 plaça de secretari/ària interventor/a. Ajuntament de Conca de Dalt (Lleida)

Per Decret d'Alcaldia , de data 16 de desembre de 2015, es van aprovar les bases que regiran el concurs lliure per cobrir amb caràcter interí una plaça de secretari/a interventor/a de l'Ajuntament de Conca de Dalt i la convocatòria urgent del concurs a què fan referències les bases esmentades.
Les bases estan íntegrament publicades al BOP de Lleida núm. 8 de 14 de gener de 2016.
El termini per presentar sol·licituds finalitza al cap de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC.{del 20 al 29 de gener de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia