martes, 26 de enero de 2016

1 plaça de professor/ora d'adults interí/ina. Ajuntament de Salou (Tarragona)

Ajuntament de Salou ANUNCI sobre convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a l'accés, mitjançant concurs oposició lliure, a una plaça de professor/ora d'adults interí/ina.
El regidor delegat de Serveis Generals, en data 12 de gener de 2016, va dictar la resolució número 69/2016, sobre CONVOCAR aquest procés selectiu.
Les sol·licituds per prendre part en aquest procés de selecció s'han de presentar segons indiquen les bases específiques de la convocatòria, dins el termini de 20 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquesta convocatòria al BOPT o de l'extracte al DOGC.{del 27 de gener al 15 de febrer de 2016, a.i.}
Els documents necessaris per participar, la manera i lloc de presentar les sol·licituds ho podeu consultar a les bases específiques publicades al BOPT i al Tauler d'edictes de la Corporació.
www.salou.cat  Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840 Salou, Tarragona

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia