viernes, 15 de enero de 2016

1 plaça de conserge. Ajuntament de Roquetes (Tarragona )

Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 5, de dilluns 11 de gener de 2016, han estat publicades íntegrament les Bases específiques que han de regir la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs-oposició d'una plaça de conserge per a les dependències municipals, per jubilació parcial anticipada i amb la modalitat de contracte de relleu. Agrupació professional, en trobar-se vacant, de l'Ajuntament de Roquetes.
Aquestes bases es van aprovar mitjançant resolució de l'alcaldia número 569/2015 de data 30 de desembre de 2015.
El termini de presentació d'instàncies és de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al DOGC.{del 16 de gener al 4 de febrer de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia