viernes, 19 de febrero de 2016

1 Educador/a diplomat/a en Educació Social, subgrup A2. Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Als Butlletins Oficials de la Província de Barcelona de data 30 de novembre de 2015 i 22 de desembre de 2015, s'han publicat les bases senceres i una esmena d'aquestes bases, les quals han de regir en el concurs oposició convocat per seleccionar diferent personal, amb caràcter no permanent, com Educador/a diplomat/a en Educació Social, subgrup A2.
El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 18 de febrer al 8 de març de 2016, a.i.}
Els successius anuncis relatius a aquest concurs oposició es faran públics al tauler d' anuncis d' aquest Ajuntament, situat al carrer Josep Prats, núm. 2 i a la web municipal. www.l-h.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia