lunes, 29 de febrero de 2016

1 monitor de lleure inclòs en el Projecte de Pati Obert 2016. Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

Es fa públic que per acord de la Junta de Govern Local del dia 10 de febrer de 2016, ha estat aprovada la convocatòria i les bases especifiques del procés selectiu per a la contractació d'un monitor de lleure per al projecte Pati Obert 2016.
El text íntegre de les bases de la convocatòria resten publicades en el butlletí oficial de la província de Girona i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Caldes de Malavella.
El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar de la publicació d'aquest anunci. {de l' 1 al 10 de març de 2016, a.i.}
És el que es fa públic pel general coneixement.    - www.caldesdemalavella.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia