martes, 16 de febrero de 2016

borsa de treball de treballador/a social (exp. SIDO2016000205). Ajuntament de Figueres (Girona)

Al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona número 24, de data 5 de febrer de 2016, es van publicar les bases per a la convocatòria de proves per a la fomació d'una borsa de treball de treballador/a social.
El termini de presentació d'instàncies per prendre part a les proves selectives serà de 7 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 17 al 23 de febrer de 2016, a.i.}  www.figueres.cat
Ronda Sud, 3, 17600 Figueres, Girona  - 972 67 88 02

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia