lunes, 8 de febrero de 2016

proves d’accés per a l’admissió i matriculació, per a cursar els ensenyaments esportius de cicle inicial i cicle final de grau mitjà de Futbol i Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2015-2016.

Primer Establir les bases de la convocatòria corresponent a l’any 2016, de les proves de caràcter específic per a l’accés al cicle inicial de grau mitjà dels ensenyaments esportius de Futbol i Futbol Sala, els quals figuren en l’annex I de la present resolució.
Segon Aprovar el calendari i el procediment, que figura en l’annex II, per a l’admissió de sol·licituds i matriculació per a cursar els esmentats ensenyaments esportius de cicle inicial i cicle final de Futbol i Futbol Sala, en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs 2015-2016.
ANNEX I
Bases de la convocatòria Les presents bases regiran la convocatòria de les proves de caràcter específic, per a l’accés al cicle inicial de grau mitjà dels ensenyaments esportius de Futbol i Futbol Sala corresponent al curs escolar 20152016.
Base 1. Terminis d’inscripció i realització de les proves
1.1. Període d’inscripció: del 22 al 25 de febrer de 2016, ambdós inclosos.
1.2. Publicació llista provisional d’admesos: 25 de febrer de 2016 en els taulers d’informació del Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, de la conselleria competent i de les tres direccions territorials d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (Alacant, Castelló i València).
1.3. Termini de reclamació a la llista provisional: del 26 de febrer a l’1 de març de 2016, ambdós inclosos.
1.4. Publicació llista definitiva d’admesos: 2 de març de 2016, en els taulers d’informació del Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, de la conselleria competent i de les tres direccions territorials d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (Alacant, Castelló i València).
1.5. Data d’inici de la prova: dissabte, 5 de març de 2016, a les 08.30 h.
1.6. Lloc de realització de la prova: Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste (carretera València-Madrid, s/n, Cheste).
ANNEX II
Calendari i procediment per a l’admissió de sol·licituds i matriculació per a cursar, en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, els ensenyaments de cicle inicial i final de grau mitjà de Futbol i Futbol Sala
1. Sol·licitants Termini d’admissió de sol·licituds Per a cursar els ensenyaments del cicle inicial i cicle final del títol de grau mitjà de Futbol i Futbol Sala, els dies 8 i 9 de març de 2016.
En el moment de la matriculació, el sol·licitant abonarà les taxes i els preus públics establits en la legislació vigent.
...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia