jueves, 11 de febrero de 2016

borsa de tècnics/iques del servei d'empresa. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts  ANUNCI sobre publicació de les bases per a la creació d'una borsa de tècnics/iques del servei d'empresa.
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 11 de febrer de 2016 es publicaran íntegrament les bases per a la creació d'una borsa de treball per cobrir temporal o interinament places de tècnic/a del servei d'empresa que puguin ser necessàries en el termini de dos anys a partir de la resolució d'aquest procediment.
El termini de presentació d'instàncies serà de deu dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).{del 12 al 21 de febrero de 2016, a.i.}
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d'edictes i a la pàgina web de la corporació.   www.svh.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia