martes, 23 de febrero de 2016

1 plaça de tècnic/ca d'administració general, 1 plaça d'arquitecte, i 3 places d'auxiliar administratiu. Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)

Mitjançant Decret núm. 55/2016, de 15 de febrer, s'ha resolt convocar els processos selectius per proveir les places següents, les bases específiques reguladores de les quals es van aprovar per la Junta de Govern Local, en sessió de 28 de gener de 2016, i publicar les bases reguladores específiques al web municipal (https://seu.larapita.cat/ofertaPublicaCategoriaPublic/categories/Personal_fix i https://seu.larapita.cat/ofertaPublicaCategoriaPublic/categories/Personal_temporal):

- 1 plaça de tècnic/ca d'administració general, de l'Escala d'Administració General, Subescala Tècnica (subgrup A1 i complement de destinació amb nivell 27), en propietat i règim funcionarial, mitjançant el sistema de concurs oposició, i creació de borsa de treball
- 1 plaça d'arquitecte, de l'Escala d'Administració General, Subescala Especial (subgrup A1 i complement de destinació amb nivell 27), interinament i en règim funcionarial, mitjançant el sistema de concurs oposició, i creació de borsa de treball.
- 3 places d'auxiliar administratiu, de l'Escala d'Administració General, Subescala Auxiliar (subgrup C2 i complement de destinació amb nivell 18), dues de les quals en règim funcionarial i l'altra laboral, interinament i temporalment, respectivament, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, i creació de borsa de treball.

El termini per presentar sol·licituds començarà l'endemà de la darrera publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Boletín Oficial del Estado, i finalitzarà als vint dies naturals següents.
{del 23 de febrer al 14* de març de 2016, a.i.}  -  www.larapita.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia