viernes, 19 de febrero de 2016

1 plaça d'auxiliar administratiu/iva del dispensari Raval de Cristo. Ajuntament de Roquetes (Tarragona)

Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 27, de dimecres 10 de febrer de 2016, han estat publicades íntegrament les Bases específiques que han de regir la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs-oposició per al nomenament interí d'un/a auxiliar administratiu/va, personal laboral, grup C2 de titulació, per ocupar la plaça del dispensari municipal Raval de Cristo, en horari de 31 hores setmanals, i la resta fins a 37,5 hores prestarà suport, com auxiliar administratiu/va a les oficines municipals i/o a la Policia Local, i creació d'una borsa de reposició,de l'Ajuntament de Roquetes.
Aquestes bases es van aprovar mitjançant resolució de l'alcaldia número 41/2016 de data 27 de gener de 2016.
El termini de presentació d'instàncies és de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al DOGC. {del 18 de febrer al 8 de març de 2016, a.i.}
www.roquetes.cat  Av. Diputació, S/N, 43520 Roquetes, Tarragona . 977 50 15 11

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia