jueves, 11 de febrero de 2016

1 secretari interventor interí per a l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls. (Girona)

En compliment del que disposa la resolució d'alcaldia de Sant Jordi Desvalls número 6/2016, de data 26 de gener de 2016:
- Es deixa sense efecte la convocatòria de 9/10/15 per a la provisió del lloc de treball de secretari interventor interí per l'agrupació de Sant Jordi Desvalls/Viladasens.
- Es convoca un procés selectiu para la provisió d'un lloc de treball de secretari interventor interí a l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, per concurs oposició lliure, amb subjecció a les bases que es fan públiques per mitjà d'edicte inserit al Butlletí Oficial de la Província núm. 27, de data 10 de febrer de 2016, al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i a la pàgina web oficial: http://www.santjordidesvalls.cat/

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia