sábado, 20 de febrero de 2016

1 plaça d'Administratiu. (C1) -interinitat-, per concurs lliure. Ajuntament de Sant Jordi Desvalls (Girona)

En compliment d'allò que disposa la resolució de l'alcaldia de Sant Jordi Desvalls, número 10/2016, de data 10 de febrer de 2016:
Es convoca un procés selectiu per la provisió d'un lloc de treball d'Administratiu amb contracte temporal d'interinitat en l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, per concurs lliure, amb subjecció a les bases que es van fer públiques a l'edicte inserta en el BOP de Girona número 30, de data 15 de febrer de 2016; en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en la pàgina web oficial de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls: http://www.santjordidesvalls.cat/.
 El que es fa públic per a general coneixement. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia