jueves, 11 de febrero de 2016

borsa de treball d'Educador/a Social. Ajuntament de Figueres (Girona)

Número d'expedient: SIDO2016000203
Anunci de convocatoria de proves selectives per a la formació d'una borsa de treball d'educador/a social.
Al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona número 23, de data 4 de febrer de 2016, es van publicar les bases per a la convocatòria de proves per a la fomació d'una borsa de treball d'educador/a social.
El termini de presentació d'instàncies per prendre part a les proves selectives serà de 7 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 12 al 18 de febrero de 2016, a.i.}  -  www.figueres.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia