domingo, 28 de febrero de 2016

borsa de treball de vigilant mantenidor. Ajuntament de Figueres ( Girona )

Al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona número 29, de data 12 de febrer de 2016, es van publicar les bases per a la convocatòria de proves per a la fomació d'una borsa de treball de vigilant mantenidor.
El termini de presentació d'instàncies per prendre part a les proves selectives serà de 7 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 25 de febrer al 2 de març de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia