lunes, 1 de febrero de 2016

1 plaça d'auxiliar informàtic/a laboral temporal. (C1). Ajuntament de Cambrils (Tarragona)

Per acord de la Junta de Govern Local de data 23/12/2015 es van aprovar les bases específiques i la convocatòria que regirà el procés de selecció d'un lloc de treball d'auxiliar d'informatica, laboral temporal, assimilat al grup C, subgrup C1, a cobrir pel sistema de prova pràctica amb concurs lliure.
Aquestes bases han estat publicades integrament al BOPT núm. 12 de data 20 de gener de 2016.
Les instàncies es presentaran dins el termini de 20 dies naturals comptats des de l'endemà de la última publicació de l'anunci de la última convocatòria en el DOGC. { del 2 al 22* de febrer de 2016, a.i.}  www.cambrils.cat  Plaça Ajuntament, 4, 43850 Cambrils, Tarragona  977 79 45 79

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia