sábado, 3 de octubre de 2015

1 plaça d’auxiliar administratiu adscrita a Serveis Socials. Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)

Mitjançant resolució de l'Alcaldia de 25 de setembre de 2015, s’ha convocat el procés selectiu per proveir temporalment una plaça d’auxiliar administratiu adscrita a Serveis Socials, les bases específiques reguladores de les quals es van aprovar per la Junta de Govern Local, en sessió de 24 de setembre de 2015.
Les bases s’han publicat íntegrament al web municipal 
El BOPT núm. 225, de 29 de setembre de 2015, ha publicat la convocatòria esmentada.
S'exposa al públic perquè dintre del termini de vint dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 3 al 22 d'octubre de 2015, a.i.}, a més dels dies que transcorrin des de l’endemà de la publicació al BOPT, es puguin presentar les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu i fer les reclamacions que es creguin convenients.
Els successius anuncis relacionats d’aquesta convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis de la Casa de la Vila i al web municipal 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia