sábado, 9 de enero de 2016

1 plaça de secretari/ària d'intervenció amb caràcter interí. Ajuntament de Tivissa (Tarragona)

En el BOPT número 298 de 28 de desembre de 2015 es publiquen íntegrament les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs lliure, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'Ajuntament de Tivissa.
Denominació de la plaça segons plantilla: secretari/ària interventor/a
Règim jurídic: funcionarial
Caràcter: interí
Escala: Funcionari amb habilitació de caràcter estatal
Subescala: Secretaria Intervenció
Grup de classificació: A1
Sistema de selecció: concurs
Torn: lliure
El termini per presentar sol·licituds finalitza al cap de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC. {del 8 al 27 de gener de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia