sábado, 9 de enero de 2016

1 arquitecte/a tècnic/a – aparellador/a. Ajuntament de Subirats ( Barcelona)

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Subirats, en sessió ordinària de 2 de desembre de 2015, va aprovar per unanimitat la convocatòria i les bases que han de regir el procés per a la selecció, en règim interí, d'un arquitecte/a tècnic/a – aparellador/a.
Les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció s'han de presentar en el termini improrrogable de 20 dies naturals,{del 8 al 27 de gener de 2016, a.i.} a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes i segons s'indica a les bases.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia