sábado, 9 de enero de 2016

llicenciats/ades o graduats/ades en sociologia, ciències polítiques i de l'administració, estadística o geografia; amb caràcter no permanent. Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Als Butlletins Oficials de la Província de Barcelona de data 20 de novembre de 2015 i 22 de desembre de 2015, s'han publicat les bases senceres i una esmena d'aquestes bases, les quals han de regir en el concurs oposició convocat per seleccionar diferent personal, amb caràcter no permanent, com a titulat/da superior universitari/ària llicenciats/des o graduats/des en Sociologia, Ciències Polítiques i de l'Administració, Estadística o Geografia.
El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 8 al 27 de gener de 2016, a.i.}
Els successius anuncis relatius a aquest concurs oposició es faran públics al tauler d' anuncis d' aquest Ajuntament, situat al carrer Josep Prats, núm. 2 i a la web municipal. www.l-h.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia