viernes, 8 de enero de 2016

1 secretari interventor amb caràcter interí. agrupació d'ajuntaments de Vilanova d'Escornalbou i Colldejou (Tarragona)

En el BOPT número 299 de data 29 de desembre de 2015 es publiquen íntegrament les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs lliure, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'Agrupació de vilanova d'Escornalbou i Colldjeou .
Denominació de la plaça segons plantilla: secretari interventor
Règim jurídic: funcionarial
Caràcter: interí.
Escala: Funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
Subescala: Secretaria Intervenció
Grup de classificació: A1.
Sistema de selecció: concurs
Torn: lliure
El termini per presentar sol·licituds finalitza al cap de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC. {del 9 al 28 de gener de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia