viernes, 1 de enero de 2016

Oferta d’ocupació pública per a l’any 2015. (1 Tècnic/a de turisme --A2). Ajuntament de Calp

Ajuntament de Calp.  Oferta d’ocupació pública per a l’any 2015. [2015/10457]
Per Decret del regidor delegat de Recursos Humans número 201503598, de data 29 de desembre de 2015, s’ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Calp per a l’any 2015, amb el següent contingut:
– Una plaça d’enginyer de camins canals i ports, d’administració especial, pertanyent al grup A1, pel torn de promoció interna.
– Dues places d’auxiliar administratiu, d’administració general, pertanyents al grup C2, pel torn de promoció interna.
– Una plaça de tècnic especialista en Educació Infantil, pertanyent al grup C1, pel torn de promoció interna.
– Una plaça d’administratiu, d’administració general, pertanyent al grup C1, pel torn de promoció interna.
– Una plaça de tècnic de turisme, pertanyent al grup A2, pel torn lliure.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia