jueves, 4 de febrero de 2016

1 plaça d’intervenció municipal (A1: Intervenció de fons), amb caràcter interí. Ajuntament d'Ulldecona (Tarragona)

En el BOPT núm. 17, de data 27 de gener de 2016, es publiquen íntegrament les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per cobrir amb caràcter interí la plaça d'Intervenció municipal de l'Ajuntament d'Ulldecona:
Denominació de la plaça segons plantilla: Intervenció de fons
Règim jurídic: Funcionarial
Caràcter: Interí
Escala: Funcionari/ària amb habilitació de caràcter nacional
Subescala: Intervenció-Tresoreria
Grup de classificació: A1
Sistema de selecció: Concurs-oposició
Torn: Lliure
El termini per presentar sol·licituds finalitza al cap de 15 dies naturals comptats, a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC. {del 5 al 19 de febrer de 2016, a.i.}
ulldecona.cat  Carrer Major, 49, 43550 Ulldecona, Tarragona  - 977 57 30 34

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia