jueves, 4 de febrero de 2016

borsa de treball d'auxiliar administratiu/iva. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 4 de febrer d'enguany, es publicaran íntegrament les bases per a la creació d'una borsa de treball per ocupar temporalment o mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/ina, places d'auxiliar administratiu/va que puguin ser necessàries en el termini d'un any prorrogable per un període màxim de fins a 2 anys i sempre que no se n'hagi convocat una altra amb anterioritat.
El termini de presentació d'instàncies serà de deu dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).{del 5 al 15* de febrer de 2016, a.i.}
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d'edictes i a la pàgina web de la corporació. www.svh.cat    Plaça de la Vila, 1, 08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona  -  936 56 15 51

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia