jueves, 4 de febrero de 2016

1 tècnic de suport a la investigació de la RETIC redIAPP (red de investigación en actividades preventivas y de promoción) . Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears

Convocatòria per a la provisió /contractació d’un  tècnic de suport a la investigació a Atenció Primària de la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull
La Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull té encomanades, entre d’altres, la funció/les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei de l’execució de programes d’investigació clínica, bàsica i aplicada, desenvolupament tecnològic i innovació en el camp de la salut.
Per poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació té la necessitat de dur a terme la incorporació temporal d’una persona per al desenvolupament correcte del programa/projecte d’investigació Grup CaIB de la “ redIAPP (RD12_0005_0011 del ISCiii).
Convoc
El procés per a la contractació d’un tècnic de suport a la investigación llicenciat/graduat en ciències de la salut o socials, amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:
Requisits de la plaça Estar en possessió del títol de llicenciat/graduat en ciències de la salut o socials.
Procediment de la selecció: Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants, d’acord al barem que apareix a continuació i una entrevista personal.
Funcions Tasques de suport al grup d’investigació en serveis i atenció al càncer (GRAAP –CaIB, de la redIAPP.
En concret es tracta de donar suport metodològics en el disseny, en el anàlisi estadístic, en la recollida, monitorització i gestió de dades dels d’assajos clínics i estudis epidemiològics a l’atenció primària que porta a terme la redIAPP.
Projecte: Rap_CAIB, de la redIAPP (RETIC ISCiii)
Condicions Contracte laboral fins 31/12/16.
Presentació de sol·licituds S’ha d’enviar un currículum i documentació acreditativa del compliment dels requisits  a idispa.rrhh@ssib.es (ref. Tècnic suport recerca AP) o, per escrit, al domicili de la Fundació (Hospital Universitari Son Espases, edifici S).
  • Modalitat de contractació: Contracte per obra i servei associat al grup de la redIAPP-ISCIII RD12/005/0011del que és investigador Principal el Dr.Joan Llobera Cànaves. La durada del contracte és fins a final de 2016, prorrogable segons disponibilitat de fons per a personal del grup.
  • Remuneració bruta anual es de 29.500 € bruts anuals.
  • Termini de recepció de sol·licituds: déu dies naturals des del mateix dia de la data de publicació de la convocatòria.{del 5 al 15* de febrero de 2016, a.i.}

    No hay comentarios:

    Publicar un comentario

    Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia