martes, 2 de febrero de 2016

Borsa de Treball d'Assistents de Sala. Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

Per resolució del Director General de 19 de gener de 2016, s'ha aprovat la convocatòria pública així com les bases específiques per a la creació d'una Borsa de Treball d'Assistents de Sala per cobrir les necessitats del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.
La convocatòria així com el text íntegre de les bases específiques d'aquesta Borsa de Treball han estat publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 29 de gener de 2016.
Els interessats poden presentar la sol·licitud en el termini comprès entre l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins a 10 dies naturals al Registre General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, Avinguda de les Drassanes s/n, de 10 a 14 hores dels dies feiners. {del 3 al 12 de febrer de 2016, a.i.}
www.mmb.cat   Av. de les Drassanes s/n, 08001 Barcelona - Tel. 933 429 920 - Fax 933 187 876

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia