domingo, 10 de enero de 2016

Bases: Premi de disseny de cartells commemoratius de la celebració del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, a la Comunitat Valenciana.

ORDRE 9/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores del Premi de disseny de cartells commemoratius de la celebració del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, a la Comunitat Valenciana. [2016/4]
1. Objecte L’objecte d’aquesta ordre és establir les bases reguladores que regiran la concessió del Premi de disseny de cartells commemoratius de la celebració del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, a la Comunitat Valenciana, la finalitat de la qual és seleccionar un cartell que serà la imatge institucional d’aqueixa data, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
 3. Participants Podran participar en les convocatòries corresponents, d’acord amb el que aquestes determinen, les persones físiques, majors d’edat, residents a la Comunitat Valenciana, de forma individual o formant equip.
 7. Termini i lloc de presentació de sol·licituds 1. El termini de presentació començarà l’endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i finalitzarà en la data que s’hi indique.
2. Els cartells originals i la documentació adjunta es presentaran, preferentment, en el registre general de la conselleria amb competències en dones i igualtat de gènere o en el de les seues seus territorials d’Alacant o Castelló de la Plana, o en qualsevol dels llocs que, amb caràcter general, reconeix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia